Hotellbokning  from   n° nights 

Bardolino - Historia

Namnet Bardolino har germanskt påbrå. Liksom i alla Gardasjön`s kommuner har man även här funnit många kvarlämningar från romarnas epok. Den första påträffade skrift där namnet Bardolino funnits med, stammar tillbaka till invasionerna av longobarderna, goterna, frankerna och Viscontihertigarna. Under åren 829 och 856 stred Verona`s trupper mot Garda`s samhällen. I slutet av IX seklet gav kejsare Berengario Gardasjön`s folk, tillåtelse att bygga försvarsfort för att försvara sina egendomar. Det finns en karta bevarad i Venedig`s stadsarkiv från 1439, där man kan beskåda kommunen Bardolino`s dåvarande byggnadsstil med bymuren, de fyra tornen och de två byportarna. Som de flesta av Gardasjön`s byar var man dominerade av Scaligerfamiljen, därefter härskade Viscontihertigarna och sedan tog Venedig`s republik över. Alldeles i bukten framför Bardolino, stod det hårdaste slaget mellan Visconti och Venedig. 1562 blev man plundrade av rövarligan Lanzichenecchi. 1798 underordnade man sig Österrike`s välde. 1848 motsatte sig Bardolino Österrike`s trupper och slutligen, 1866, ingick man i Italiens rike.

Your holidays on Lake Garda